Ansökan om kredit

Önskat köpbelopp* Huvudsökande Personnummer* Mobiltelefon* E-post* Anställningsform*
please fill out everything
1. Fyll i ansökan
2. Kompletterande uppgifter
3. Skriv under din ansökan

Jag tillåter kreditgivaren att göra en sedvanlig kreditupplysning och att arbetsgivaren kan komma att kontaktas. Kreditgivaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Jag godkänner alla villkor för lånet. Jag försäkrar också att jag tagit del av all information och alla villkor för lånet, antigen i skriftlig form eller via ww.moneygo.se. Jag försäkrar vidare att jag skriftligen eller på www.moneygo.se har tagit del av samt mottagit kopia av standariserad europeisk konsument-kreditinformation (SEKKI) och vars bestämmelser här med accepteras. Då finansieringen görs i samarbete mellan MoneyGo och Motorsport Landskrona kommer Motorsport Landskrona kunna ta del av kontaktuppgifter, personnummer och eventuellt beviljat finansieringsbelopp om ansökan godkänns.

Observera att MoneyGo inte erbjuder krediter som tas i syfte att köpa eller behålla äganderätt till hus, tomträtt eller bostadsrätt.

Allmänna kontovillkor
SEKKI